طراحی و ساخت

taj
whatsuptelegram
ریچارد راجرز: “ساختمان ها صرفاً کالا نیستند. آنها مانند پرده ای پشت صحنه زندگی ما را در شهر می‌سازند. معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما مرتباً در آن به نمایش میپردازیم، چرا که به خلق محیطی میپردازد که تمامی جزئیات روزانه زندگی ما در آن اتفاق می‌افتد.”طراحی و ساخت صفر تا صدقبل و بعد بازسازی و طراحی
menusearch
techerdesign.ir